Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 2018 р
 
ПРОТОКОЛ № 1/2017 річних загальних зборів акціонерів
ПАТ «МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ЛАЗЕР»

 
Станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (17.04.2018 р.) загальна кількість акцій дорівнює 7 386 560 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій дорівнює 7 099 083 (сім мільйонів дев’яносто дев’ять тисяч вісімдесят три) штуки простих іменних акцій.