Зміна складу посадових осіб 29/04/2020
КЕП Зміна складу посадових осіб 29/04/2020

Інформація у машиночитальному форматі
КЕП Інформація у машиночитальному форматі

«Станом на дату складання переліку акціонерів (23.04.2020 р.), які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, які відбудуться 29.04.2020 р., загальна кількість акцій дорівнює 7 386 560 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій дорівнює 7 099 083 (сім мільйонів дев’яносто дев’ять тисяч вісімдесят три) штуки простих іменних акцій»
 
Інформація емітентів цінних паперів за 2019 рік
КЕП річної інформації емітентів цінних паперів за 2019 рік
 

Станом на дату складання переліку акціонерів (14.08.2019 р.), які мають право на участь у позачергових Загальних зборах, які відбудуться 20.08.2019 р., загальна кількість акцій дорівнює 7 386 560 (сім мільйонів триста вісімдесят шість тисяч п’ятсот шістдесят) штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій дорівнює 7 099 083 (сім мільйонів дев’яносто дев’ять тисяч вісімдесят три) штуки простих іменних акцій.